Våra tjänster inom området för godkännande för försäljning av läkemedel omfattar i huvudsak följande

Godkännande för försäljning / artiklarna 8.3 och 19 (a, b, c) i förordning 2001/83/EG)

 • Centraliserade och decentraliserade europeiska förfaranden för godkännande för försäljning (CP, DCP / MRP, NP)
 • Variationer
 • Nationell fas, översättningar
 • Texter med produktinformation
 • Kommunikation med nationella myndigheter
 • Rådgivning om strategi för godkännande

Inlämningar

 • Granskning av dokument
 • Inlämnande
 • Behandling av defekter

Hantering av varningar i NMVS

 • Hantering av aviseringar
 • Inledande av avtal med de leverantörer som krävs
 • Felsökning

IFA-meddelanden (PZN)

 • Kundregistreringar
 • PZN nya antagningar
 • Ändringar av pris