Vi förstår ämnet “Market Access” i Tyskland som en strategisk-operativ process för Rx-läkemedel.

Det börjar med övervägandet av vilken dossier en generisk ansökan ska lämnas in för och för vilka kommersiella former registrering ska ske; dessa överväganden inom Market Access fortsätter med en konkurrensanalys, rätt prissättningsstrategi och deltagande i offentliga upphandlingar.

Att hitta nischmarknader kan också vara en kreativ strategi för marknadstillträde.

Sedan 2011 har vi förberett och lämnat in mer än 450 vinnande anbud för våra kunder. Dessa tjänster är möjliga eftersom vi kan erbjuda en synergitjänst med våra egna databaser och analysverktyg.

Överväganden om marknadstillträde börjar redan innan marknadsgodkännande erhålls.

Alla våra tjänster griper in i varandra som kugghjul:
pse-Rabattvertrag-Monitor
pse-publictender
pse-Patentschutzdatenbank
Rabattszenario Rechner