Tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması alanındaki hizmetlerimiz temel olarak şunları içerir

Pazarlama izinleri / 2001/83EC sayılı Tüzüğün 8(3) ve 19 (a, b, c) Maddeleri)

 • Merkezi ve merkezi olmayan Avrupa ruhsatlandırma prosedürleri (CP, DCP / MRP, NP)
 • Varyasyonlar
 • Ulusal aşama, çeviriler
 • Ürün bilgi metinleri
 • Ulusal makamlarla iletişim
 • Yetkilendirme stratejisi hakkında danışmanlık

Başvurular

 • Belge incelemesi
 • Teslimiyet
 • Kusur işleme

NMVS’de uyarı yönetimi

 • Uyarı yönetimi
 • Gerekli sağlayıcılarla sözleşme başlatılması
 • Sorun giderme

IFA bildirimleri (PZN)

 • Müşteri kayıtları
 • PZN yeni kabuller
 • Fiyat değişiklikleri