PSE – Pharma Solutions Europe

Always keeping an eye on the details of your public tenders

Om oss

Vi, PSE – Pharma Solutions Europe, är ett etablerat konsultföretag och leverantör av informationsdatabaser. Vårt fokus ligger på Europatäckande anbud och deras rabattavtal för färdiga läkemedel. Vi erbjuder dig verktyg för dina analyser och är din tjänsteleverantör inom områdena anbud, rabattavtal, anbudshantering, marknadstillträde och patenträtt.

Våra tjänster

Analys & databaser

Vi använder databaser och analysverktyg för att hjälpa våra kunder att förstå miljön för läkemedelsrabattavtal

Hantering av anbud

Vi ser till att anbud lämnas in i rätt form och i rätt tid.

Tillträde till marknaden

Vi hjälper dig med en rad olika uppgifter som rör inträdet på den tyska läkemedelsmarknaden.

Regulatoriska frågor

Vi stöder dig som tjänsteleverantör i de uppgifter som ingår i läkemedelsgodkännande.

Patentskydd

Vi erbjuder dig ett sökverktyg för förhållandet mellan industriella äganderätter på marknaden för läkemedelslager.