Rabattavtalen i enlighet med §130a punkt 8 SGB V (socialförsäkringslag nr 5) har förändrat läkemedelsindustrins försäljningsbeteende som inget annat politiskt instrument tidigare.

  Sedan starten av den allra första läkemedelsupphandlingen i Tyskland i april 2007 har vi kontinuerligt och i allt högre grad specialiserat oss på det breda området för marknadstillträde inom SHI:s läkemedelsupphandlingar och är en etablerad leverantör med långvariga kundrelationer.

  Vi kan hjälpa dig med våra verktyg och tjänster på följande sätt:

  • Daglig övervakning av SHI:s läkemedelsupphandlingar
  • Anbudsprognos – vilket sjukförsäkringsbolag som sannolikt kommer att lämna anbud på vad och när
  • Planering av produktionsvolymer
  • Konkurrens-, marknads- och prisanalyser
  • Visualisering av rabattavtalsrelationer och konkurrenssituation
  • Beräkning av rabatter och offertvärden
  • Beräkning av avtalsviten
  • Anbudshantering, före, under och efter avtalets ingående

  Vårt dataspektrum omfattar även Italien och Nederländerna.

  Distributionen av generiska farmaceutiska slutprodukter fungerar inte längre enligt traditionella tillvägagångssätt. En intelligent användning av metoder för marknadstillträde är avgörande för framgång. Kunskap om konkurrenternas rabattavtalssituation, avtalsåtaganden och avtalsstrukturer samt användning av kontrollinstrument som utformats för detta ändamål är avgörande.