PSE erbjuder sina kunder, läkemedelsindustrin, lösningar på europeisk nivå som gör det möjligt för dem att behålla sin egen position i den konkurrensutsatta miljön och därmed stödja processen att ge viktiga läkemedel till patienter som en byggsten för hälsa.

Detta sker i en mycket reglerad och komplex miljö, som liknar regattasport. Start och mål är tydliga; för att komma dit krävs processkvalitet på högsta nivå, med maximal reaktionshastighet, ett toppteam och perfekta verktyg.

Så snart videon startas utbyts data med YouTube. Observera YouTubes och Googles sekretesspolicy.

Detta är vad läkemedelsindustrin, PSE med sitt team och Violette Dorange med Devenir står för. Det stora målet är att Violette Dorange framgångsrikt ska delta i Vendée Globe 2024/2025, men det är en lång väg dit och kräver pålitliga partners. Av denna anledning har PSE beslutat sig för ett partnerskap med Devenir.

Med detta projekt kombinerar PSE seglings- och regattakulturen med dygderna, egenskaperna och de kulturella elementen i PSE:s affärsområde:

Prestationskultur, tydlighet i start och mål, flexibilitet i vägen, tillförlitlighet i platsbestämning, förändring av miljöparametrar, snäv lagstiftning, uthållighet, kvalitet i förberedelser, kvalitet i utrustning, tillförlitlighet hos backup-teamet, kreativitet i problemlösning, stöd för barns utbildning, yrkesutbildning, främjande av excellens, precision i teknisk utrustning och utförande av manövrer, ständiga överraskningar, sportsmannaanda och tävlingsanda, rättvisa, långsiktig inriktning, hantering av motgångar och mycket mer.

Utöver denna aspekt finns det ett annat förmånskoncept. En stor del av sponsorpengarna går till en barnskyddsorganisation som heter“Auteuil Apprrentis Foundation“.

Syftet med denna organisation är..

  • Ingen fattigdom
  • Ingen hunger
  • God hälsa och välbefinnande
  • God utbildning
  • Jämställdhet mellan könen

Vi på PSE är glada att stödja detta och ser det som en kommunikationsvektor för vårt företags värderingar och kultur.