Vi, PSE – Pharma Solutions Europe, är ett etablerat managementkonsultföretag och leverantör av informationsdatabaser. Vårt fokus ligger på Europatäckande anbudsförfaranden och deras rabattavtal för färdiga läkemedel. Vi erbjuder dig verktyg för dina analyser och är din tjänsteleverantör inom områdena anbud, rabattavtal, marknadstillträde och patenträtt.

Dessutom har vi specialiserat oss på rabattavtal i enlighet med § 130a (8) SGB V och den tillämpliga lagen om offentlig upphandling. Mot bakgrund av det rättsliga gynnandet av rabatterade läkemedel måste leverantörer av läkemedel med samma aktiva substans förhålla sig till ett alltmer begränsat handlingsutrymme. Offentlig upphandling har sedan länge blivit den avgörande distributionskanalen. Vi har gjort offentliga upphandlingar av läkemedel av sjukförsäkringskassor i Europa till vårt fokus och stödjer dig och ditt företag i att ansöka om europeiska upphandlingar med analyser och tjänster.

Vårt anspråk

Våra konsultlösningar syftar till att ge ditt företag en tydlig konkurrensfördel.

Vi upprätthåller också strikt diskretion och agerar endast med våra kunders tydliga samtycke.

Vårt mål är våra kunders framgång. Vi jonglerar med tillämpliga rättsliga bestämmelser för att uppnå bästa möjliga resultat. Dra nytta av vår expertis, engagera dig i oss och mät oss mot våra standarder.