Anbudshantering är vår specialitet när det gäller att göra generiska färdiga läkemedel till innehållet i rabattavtal med den lagstadgade sjukförsäkringen.

Därför har vi specialiserat oss på anbudshantering inom området för rabattavtal i enlighet med § 130a para. 8 SGB V och den tillämpliga europeiska upphandlingslagstiftningen. Anbudshantering omfattar många enskilda discipliner. Mot bakgrund av det rättsliga gynnandet av rabatterade läkemedel måste leverantörer av läkemedel med samma aktiva substans hantera ett alltmer begränsat utrymme. Offentliga upphandlingar har sedan länge blivit den avgörande distributionskanalen. Vi har fokuserat på offentliga upphandlingar av läkemedel från sjukförsäkringskassor i Europa och hjälper dig och ditt företag att ansöka om europeiska upphandlingar med analyser och tjänster.

Boka ett möte med oss i dina lokaler eller besök oss om anbudshantering också är en fråga för ditt företag.