§130a paragraf 8 SGB V uyarınca yapılan indirim sözleşmesi̇, ilaç endüstrisinin satış davranışını geçmişte başka hiçbir politik anlamında olmadığı kadar değiştirmiştir.

Nisan 2007’de Almanya’daki ilk ilaç ihalesinin başlamasından bu yana, sağlık sigortası ilaç ihaleleri alanında pazara erişimin geniş alanında sürekli ve artan bir şekilde uzmanlaştık ve uzun süreli müşteri ilişkileri olan hizmet şirketiyiz.

Size aşağıda sayılan alet ve hizmetlerimizle yardımcı olabiliriz:

  • Sağlık sigortalar ilaç ihalelerinin günlük takibi
  • İhale tahmini – hangi sağlık sigortası şirketinin neyi ne zaman ihale edeceği
  • Üretim hacmi planlaması
  • Rekabet, pazar ve fiyat analizleri
  • İndirim sözleşmesi ilişkilerinin ve rekabet ortamının görselleştirilmesi
  • İndirimlerin ve teklif değerlerinin hesaplanması
  • Sözleşme cezalarının hesaplanması
  • İhale yönetimi, sözleşme öncesinde, sırasında ve sonrasında

Veri spektrumumuz İtalya ve Hollanda’yı da kapsamaktadır.

Jenerik farmasötik bitmiş ürünlerin dağıtımı artık geleneksel yaklaşımlara göre işlemiyor. Pazara erişim yöntemlerinin akıllıca kullanılması başarı için çok önemlidir. Rekabetin indirim sözleşmesi̇ durumu, sözleşme taahhütleri ve sözleşme yapıları hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra bu amaç için tasarlanmış kontrol aletlerin kullanımı da çok önemlidir.