Jenerik bitmiş tıbbi ürünlerin yasal sağlık sigortası ile indirim anlaşmalarının içeriği haline getirilmesi söz konusu olduğunda ihale yönetimi bizim uzmanlık alanımızdır.

Bu nedenle, §130a paragraf 8 SGB V ve yürürlükteki Avrupa ihale yasası uyarınca indirim sözleşmeleri alanında ihale yönetimi konusunda uzmanlaştık. İhale yönetimi çok sayıda ayrı disiplini kapsar. İndirimli ilaçların yasal olarak tercih edilmesinin arka planında, aynı etken maddeye sahip ilaç tedarikçileri giderek daha sınırlı bir kapsamla uğraşmak zorundadır. Kamu ihaleleri uzun zamandan beri belirleyici dağıtım kanalı haline gelmiştir. Avrupa’daki sağlık sigorta şirketleri tarafından tıbbi ürünler için açılan kamu ihalelerini odak noktamız haline getirdik ve sizi ve şirketinizi analizler ve hizmetlerle Avrupa ihalelerine başvurmanızda destekleyeceğiz.

Bizimle tesisinizde bir toplantı düzenleyin veya ihale yönetimi şirketiniz için de bir sorunsa bizi ziyaret edin.